PARCUL BALU

Informaţii despre Parc

PREŢURI
Bilet de intrare pentru copii: 40 RON
Se achită pentru fiecare copil sub 14 ani şi cu o înălţime de până la 150 cm.
Bilet de intrare pentru adulţi: 50 RON

Fiecare bilet este valabil pentru 3 ore

Pentru Grupuri: În cazul grupurilor organizate(compuse din 10 persoane) fiecare 11-a persoana primeste un voucher cadou cu intrare gratuita in parc.

PROGRAM

Program de lucru: Închis pe timp de iarnă.

Luni- Duminică între orele 9:00 şi 19:00

Casieria se închide la ora 17:00.

ACCES

Cu maşină: Se poate ajunge la Harghita Băi pe drumul judeţean 138A care se bifurca din Drumul National DN13A. Se află la 21 km de la Miercurea Ciuc şi la 43 km de la Odorheiu Secuiesc.

Cu mijloc de transport comun: Pornesc autobuzedin Miercurea Ciuc spre Harghita Băi zilnic la ora 15:00, iar din Harghita Băi spre Miercurea Ciuc zilnic dimineaţa la ora 7:00. În week-end nu sunt curse.

Posibilităţi de parcare: lângă intrarea Parcului de Aventură Balu.

 

REGULAMENTUL INTERN AL PARCULUI BALU

 1. 1. Intrarea neautorizată pe teritoriul traseelor este strict interzisă.
 2. 2. Cu achitarea taxei de intrare pe pistă se pot utiliza următoarele servicii: utilizarea echipamentelor, prezentarea echipamentelor de siguranţă şi a utilizării acestora (instructaj), sub supravegherea asistenţilor calificaţi.
 3. 3. Pe teritoriului pistei se poate intra şi cu bilet pentru supraveghetori, însă în acest caz traseele nu se pot utiliza.
 4. 4. Suntem deschişi:

–        pentru adulţi individuali sau în grupuri,

–        pentru copii cu înălţimea de peste 100 cm (este obligatoriu, ca patru copii să fie însoţiţi de cel puţin 1 adult),

–        pentru cei cu vârsta de peste 3 ani, numai cu supraveghere părintească.

Toate  acestea exclusiv sub atenţia (supravegherea) unor supraveghetori calificaţi.

Odată cu cumpărarea  biletului de intrare, toţi utilizatorii acceptă în mod logic în întregime regulile parcului. Acest lucru este valabil pentru toate activităţile.

 1. 5. Pe teritoriul Parcului de Aventuri se poate utiliza exclusiv echipamentul (individual) asigurat de către PARCUL BALU, adică: hamuri, căşti, frânghii, bride, carabiniere şi scripeţi. Instrumentele se pot închiria cu achitarea taxei de intrare. Orice instrument pierdut şi deteriorat (utilizat în mod necorespunzător destinaţiei) trebuie plătit. Echipamentele se pot utiliza conform celor relatate de către personalul calificat.
 2. 6. Pentru fiecare participant (indiferent de categoria de vârstă şi de nivelul de cunoştinţă) este obligatorie însuşirea utilizării conform destinaţiei a instrumentelor de pe pista de instrucţie, şi a regulilor de siguranţă.
 3. 7. În cursul instrucţiei, se poate trece la trasee mai grele numai după însuşirea operării în siguranţă a echipamentelor de tehnica siguranţei. Ne rezervăm dreptul de a refuza participarea acelor persoane la trasee, care nu sunt apte din punctul de vedere al tehnicii siguranţei. Utilizarea instrumentelor de pe traseul de instrucţie este evaluată de instructori. Ne rezervăm dreptul, ca cei care nu corespund acestor evaluări, să nu poată utiliza traseele parcului de aventuri. (Desigur, în acest caz vom restitui taxa de participare).
 4. 8. Eliberarea, preluarea echipamentului închiriat

Echipamentele de siguranta, de căţărat se pot preda către utilizator numai în stare sigură. Faptul eliberării trebuie consemnat în scris, iar persoana care le ridică, trebuie să ateste acest lucru cu semnătura sa.

Trebuie să se convingă despre starea sigură a echipamentului preluat, şi acest fapt trebuie consemnat în scris. Închiriatorul trebuie să ateste faptul preluării prin semnătura sa.

 1. 9. Introducerea animalelor de companie pe teritoriul PARCULUI BALU  este strict interzisă.
 2. 10. Pe teritoriul pistei fumatul este strict interzis, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens.
 3. 11. Pistele nu se pot utiliza sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor. Acestea nu se pot introduce pe teritoriul pistei, nu se pot consuma la faţa locului.
 4. 12. Ne rezervăm dreptul, ca cei care nu corespund acestor condiţii, să nu mai poată utiliza traseele.
 5. 13. Pistele se pot utiliza conform unei clasificări pe baza înălţimii corporale. (A se vedea ghidul)

 

Aplicarea prevederilor de siguranţă obligatorii

M.3.1. Regulile asigurării utilizate la TRASEUL CU FRÂNGHII DE ÎNĂLŢIME PARCUL BALU

 • 1. Fără utilizarea unei asigurări de tehnica frânghiei nu se poate presta nici o activitate. 
 • 2. Pentru mişcarea cu asigurare de sus, este necesară utilizarea unui sistem de protecţie individual capabil de autoasigurare, contra cădere.
 • 3. Trebuie utilizat un ham cu scaun care se adaptează dimensiunilor, fizicului persoanei căţărătoare. Hamul se poate utiliza numai în stare încopciată în mod sigur şi asigurată.
 • 4. Pentru persoanele care se caţără este obligatorie purtarea unor căşti pentru protecţia capului! Pentru a se asigura că aceasta nu cade de pe cap, se va prinde mecanismul de cataramă al acesteia.

M.3.2. Asigurare:

În cursul exploatării, amenajarea a avut loc adaptat la condiţiile date, potrivit celei mai avantajoase amenajări din perspectiva siguranţei.

Asigurarea de sus: în cursul sarcinilor prestate la înălţime cu asigurare de sus, principiul asigurării, pe lângă excluderea posibilităţii căderii, este alegerea modalităţilor de asigurare statice. Corpul vizitatorului care apelează la serviciu nu poate fi afectată de „smuciri de susţinere”, deoarece obiectivul acesteia este absorbirea a unei cantităţi cât mai mari de energie lângă o lungime de cădere cât mai scurtă. Excluderea posibilităţilor de cădere este garantată de elementele statice.

 1. 1. Ora de „iniţiere” este obligatorie (traseul de instrucţie)
 2. 2. Nu puteţi împrumuta altora, schimba cu alte persoane hamul pe care îl folosiţi.
 3. 3. Înainte să începeţi traseul (înainte de a păşi pe traseu) este necesar de fiecare dată să anunţaţi supraveghetorul traseului.
 4. 4. De fiecare dată, înainte de a porni de pe platformă, verificaţi potrivirea strânsă a hamului.
 5. 5. În scopul siguranţei permanente a vizitatorilor, carabinierele trebuie să fie conectate permanent la cablul de oţel de asigurare (semnul roşu).
 6. 6. La fiecare obstacol un indicator (o figură) prezintă sau descrie cea mai ideală poziţie.
 7. 7. Înainte să alunecaţi pe obstacole, verificaţi cu grijă, dacă carabiniera de siguranţă este conectata pe cablul de oţel de asigurare (semnul roşu).
 8. 8. Dacă nu folosiţi scripetele (care nu este necesar pentru obstacol), acela trebuie conectat (cuplat) de ham şi legat cu carabiniera.
 9. 9. În acelaşi timp numai o singură persoană se poate afla pe obstacol şi trei participanţi se pot afla pe platforme.
 10. 10. La alunecare este interzisă apucarea cablului de oţel cu mâna, până când scripetele se opreşte. Este obligatorie ridicarea picioarelor.
 11. 11. La alunecări este interzis pornirea cu o săritură.
 12. 12. La fiecare traversare, este obligatorie la sfârşit, frânarea cu picioarele.
 13. 13. După exerciţiul de traseu „Primii paşi”, toţi participanţi pot utiliza pe propria răspundere traseele.
 14. 14. Participanţii sunt răspunzători pentru respectarea strictă a prevederilor de siguranţă, adică acest lucru înseamnă, că sunt conectaţi permanent (întotdeauna) la cablurile de oţel de siguranţă (semnul roşu).
 15. 15. Poate fi maxim 1 persoană (participant) pe fiecare obstacol şi maxim 3 persoane pe platforme. Distanţa de siguranţă trebuie menţinută în toate cazurile.
 16. 16. Toate persoanele care se comportă periculos şi astfel îi pun în pericol pe ceilalţi participanţi (pun în pericol siguranţa celorlalţi), sunt excluşi în mod automat.

Este interzis să aruncaţi cu pietre, respectiv este interzisa aruncarea gunoaielor şi poluarea mediului (hârtii, resturi de mâncare, băuturi, etc.)

 1. 17. Fumatul este strict interzis pe întregul teritoriu al parcului.
 2. 18. Vizitatorilor (rude, oaspeţi), care nu utilizează traseele, este obligatorie atenţia sporită pe cărările pentru pietoni.
 3. 19. Copii se pot afla în parc numai pe răspunderea unei rude adulte (însoţiţi de un adult).
 4. 20. Dulapurile pentru păstrarea bunurilor stau la dispoziţia Oaspeţilor.
 5. 21. Nu ne asumăm răspunderea pentru obiectele pierdute sau furate pe teritoriul parcului.
 6. 22. Toţi participanţii se obligă, că nu se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor, cea ce ar putea afecta în mod negativ vigilenţa.
 7. 23. Toţi participanţii (se obligă) sunt obligaţi să asigure răspunderea civilă, poartă răspunderea umană pentru celelalte persoane.

Violarea regulilor atrage după sine excluderea participantului!