Familie

Acest traseu poate fi parcurs de copii împreună cu părinţi, încurajând reciproc pentru etapa următoare.